Service

Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Huy Minh
Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Huy Minh - HUYMINHTECHCO là nhà sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm Nông lâm sản hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao cho các đối tác tại châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Charcoal product :White charcoal, Sawdust Briquette charcoal, Black Charcoal, Pillow Briquette charcoal, ...  

White charcoal
Sawdust Briquette charcoal
Black Charcoal
Pillow Briquette charcoal

Bamboo product :Bamboo straws, Round type Chopsticks, Twin type Chopsticks, ...  

Bamboo straws
 Round type Chopsticks
 Twin type Chopsticks

Sawdust :Sawdust, ...  

Sawdust

Spices :Fresh Turmeric, Dried Turmeric slice, Turmeric powder, ...  

Fresh Turmeric
Dried Turmeric slice
Turmeric powder

Woodchip :  

Wood Pellet :Wood Briquette , Wood Pellet, Wood powder, ...  

Wood Briquette
Wood Pellet
Wood powder